Русский язык

Izmailovskaja perspektiva - projektista

Izmailovskaja perspektiva on Pietarin Obvodny-kanavan, Moskovski-tien, Blagodatnaja-kadun sekä Baltijskaja-rautatien rajaaman suuren alueen uudelleen rakentamista käsittelevä suunnitelma. Ensimmäiset tiedotteet projektista ilmestyivät jo 2000-luvun alussa. Projektissa on esitetty useiden asuin- ja toimistoalueiden rakentamista, Varšavskaja-kadun jatkamista purettavien Varšavskaja-rautatien raitteiden kohdalla, Novoizmailovski-tien jatkamista pohjoiseen Obvodny-kanavalle (juuri hautausmaitten historiallisilla alueilla). Viheralueita on suunnitteilla vain nimeksi.

Varakuvernööri Aleksandr Vahmistrovin vastaus Mitrofanin yhdistyksen puheenjohtajan Viktor Ušakovin kyselyyn
Varakuvernööri Aleksandr Vahmistrovin vastaus Mitrofanin yhdistyksen puheenjohtajan Viktor Ušakovin kyselyyn

Tontista suurin osa, muun muassa entisten hautausmaitten alueet, ovat Želdoripoteka-osakeyhtiön, valtiollisen rautatieyhtiön RŽD:n tytäryhtiön omaisuutta. Yhtiö vuokraa maitaan erilaisille firmoille kaatopaikoiksi, varastoiksi, autotalleiksi yms. Pieni osa vuokraajista on jo ehtinyt yksityistää maansa.

Lukuisten henkilöiden kiinnitettyään huomiota Mitrofanin entisten hautausmaitten säilyttämiseen sekä suorien presidentille osoitettujen kyselyjen jälkeen vallanpidon oli pakko hyväksyä hautausmaitten olemassaolon tosiasian. Oli päätetty luovuttaa pieni osa maata tuhotun Mitrofanin kirkon kohdalla, noin yhden hehtaarin verran, kaikkien rakennustöiden yhteydessä löytyvien jäännösten uudelleen hautamiseen sekä muistomerkin, kappelin ja Mitrofanin yhdistyksen suunnitelman alttariristin pystyttämiseksi. Voi olla vaikea kuvitella, miten yli 300 000 alueella haudatun henkilön jäännökset pystyy uudelleen haudata sille tontille.

Kuitenkin Pietarin kaupungin valtuusto päätti lauselmassaan 864/17.07.07 kehityssuunnitelmasta, jossa koko entisestä Mitrofanin hautausmaasta oli jätetty rakennustöiden ulkopuolelle vain pieni, hehtaarin kokoinen tontti, sekä nykyinen Gromovin hautausmaan alue. Se osa Gromovin hautausmaasta, joka menetettiin neuvostoaikana, jäi projektissa uuden Novoizmailovski-tien alle. Tien alle joutuu myös puretun Pyhän Äidin suojeluksen kirkon perustukset sekä historiallinen kirkkopihan portti. Portti on vieläkin pystyssä, eli sekin joutuu ilmeisesti tuhotuksi.

Kolomnan veteraanineuvoston adressi
Kolomnan veteraanineuvoston adressi

Vuoden 2009 helmikuussa kaupungin rakennus- ja arkkitehtikomitea kävi paikan päällä entisten hautausmaitten alueella. Mukana oli myös muiden kaupunginvaltuuston komiteoiden edustajia. Tämän käynnin tuloksena Pietarin Mitrofanin yhdistys määrättiin kerätä hautausmaitten historiallisia tarkkoja rajoja, alueita sekä tänne haudattujen henkilötietoja todistavat asiakirjat. Kaikki asiakirjat on jo valmiina ja kohta lähdössä Pietarin kaupungin historiallisten ja kulttuurimuistomerkkien valtiolliseen valvonta-, käyttö- ja suojelukomiteaan käsittelyyn alueen suojelupäätöksestä.

Mitrofanin yhdistys ei vastusta Izmailovskaja perspektiva-projektia siinäänsä. Kuitenkin mielestämme hautausmaitten alueella saa luoda korkeintaan puiston kaupunkilaisten ulkoiluun, samoine kulkupoluineen, mitkä oli hautausmaan olemassaolon aikanakin. Ehkä tulevaisuudessa voi rakentaa uudestaan myös tuhottuja kirkkoja. Joka tapauksessa Venäjän lainsäädännön mukaan historiallisten hautausmaitten alueet saa käyttää vain viheralueina, kaikenlainen muu asuin- tai liiketilojen rakentaminen sinne on kiellettyä.

Alempana esitämme muutamia artikkeleita, jotka antavat lisätietoa Izmailovskaja perspektiva-projektista, joihinkin on lisätty yhdistyksemme kommenteja.

© Nikolai Lavrentjev,
Pietarin Mitrofanin yhdistyksen sihteeri.


Alueenkehittäjä kunnostaa joutomaita

Izmailovskaja perspektiva-projekti
Izmailovskaja perspektiva-projekti

Izmailovskaja perspektiva-osakeyhtiö tarjosi Kehitysurakkakunnalle oman näkemyksensä Varšavski-rautatieaseman takana olevan joutomaan kehittämisestä. Kuitenkin ennen kuin yhtiö saa virallisen sopimuksen alueen kehittämiseen, pitää varmistua muiden tarojuksentekijöiden puutteesta.

Kaupungin omaisuuden valvontakomitea väittää, että kuudesta urakoitsijasta, jotka kiinnostuivat suuren tontin (yli 100 hehtaaria välillä Moskovski-tie, Blagodatnaja-katu, Baltijskaja-rautatie ja Krasutskogo-katu) kehittämistarjouspyynnöstä, viisi ei ilmaise itseään millään tavalla jo yli vuoden verran. Tiedetään kuitenkin, että omia tarjouksia olivat valmistelemassa yhtiöt Adamant-Dixi ja Petersburg-City. Viimeisenä mahdollisena kilpailijana pidettiin osakeyhtiö DMD:tä, mutta sekään ei enää vastannut syyskuun kyselyyn. Kehitysurakkakunta päätti kuitenkin tiedoittaa kaikkia osallistujia ennen kuin se luovuttaa hankkeen Izmailovskaja perspektivalle (omistuksessa 70% Menatep-pankki, 10% Gazprom, 20% Pietarin kaupunki).

Sitä paitsi hankkeen rajat pitää vielä tarkentaa.

Izmailovskaja perspektivan suunnitelmat käsittelevät yli 169 hehtaaria, Moskovski-tien teollisuusalueita mukaan lukien peräti 300 hehtaaria. Yhtiön pääjohtaja Mihail Genin ei vielä pystynyt kertomaan suunnitelman pääpiirteitä, koska kehittämisvaihtoehdon valinta riippuu vielä pitkälti kaupunkibudjetin ja liikenneministeriön osuudesta hankkeeseen. Hänen mukaan mielenkiinto alueisiin heräsi entisestään sen jälkeen kun ensi vuoden budjettiin tuli kohta rautatien osittaisesta purkamisesta sekä Novoizmailovski-tien jatkeesta Mitrofanjevskoje-pikatien yhteyteen.

Tänä päivänä alueet ovat rakentamiselle kalpaamattomia, koska lähes kaikki ne kuuluvat rautateiden tai teollisuusalueiden hygienia- ja suojavyöhykkeeseen. Lisää ongelmia tuo kaksi paikallista hautausmaata, Gromovin ja vanhauskoisten, joista toiselle yli sata vuotta sitten haudattiin koleraan kuolleita. (Mitrofanin ortodoksinen ja Mitrofanin luterilainen hautausmaat on tuhottu, Gromovin hautausmaa on pysynyt lähes entisenään; koko Mitrofanin ortodoksinen hautausmaa saikin alkunsa vuonna 1831 koleraepidemian uhreille tarkoitettuna hautausmaana. Mitrofanin yhdistyksen kommentti).

Mutta jos teollisuus siirtyy pois alueelta, maa puhdistetaan ja alue sovelletaan asuinalueelle sopivammaksi, täällä pystyy rakentamaan 360 000 asuinneliömetriä, julkissektorille 343 000 neliömetriä, 760 000 neliömetriä toimistotiloja sekä laajaan varastovyöhykkeen.

Izmailovskaja perspektiva-projekti
Izmailovskaja perspektiva-projekti

Nykyään alue on marginaalimaata, jossa joutomaat vuorottelevat kaikenkokoisten lyhytaikaisessa vuokrassa olevien rakennusten kanssa. Virallisesti alueella sijaitsee 40 teollisuuslaitoksen ja 105 yhdistyksen toimitiloja, mutta täältä löytyy paljon epävirallisiakin rakennuksia. Lisäksi alueen kiinteistöomaisuudesta suuri osa kuuluu sotavoimille, tosin kyseesä eivät ole mitkään puolustuskohteet, vaan vanhat hylätyt asuintalot ilman johtovettä ja sähköä. Kaupungin kuvernööri Valentina Matvijenko onkin jo käynyt alueella ja lupasi sopia asiasta puolustusministeriön kanssa.

Suunnitelman täysmittainen toteuttaminen on laskettu 18:lle vuodelle ja tulee vaatimaan jopa 700 milj. dollarin investointia. Työn ensimmäisen vaiheen, eli alueen inventoinnin ja valvonnan, yhtiö on valmis hoitamaan kokonaan itse, jos vain se saa hankkeen kehittäjän valtuudet. Pääjohtaja Geninin mukaan hankkeen rakennussuunnitelmien valmistelujen ja kokonaisen infrastruktuurin kehityksen kalleus ei pelota yhtiötä. Izmailovskaja perspektiva suunnittelee investoivansa kolmessa vuodessa 532 milj. ruplaa ja saavansa myöhemmästä tonttien rakennuslupien myynnistä 5%:stä tuottoa, aivan Maailmanpankin asuinhankkeen kaavan mukaisesti.

© Julia Khopta, www.eip.ru – 02.11.2003


Izmailovskaja perspektiva huutokaupataan jaettuna sataan tonttiin

Vuoden 2007 loppuun mennessä Pietarin kaupunginvaltuusto aikoo huutokaupata suuren keskustan tuntumassa olevan alueen, joka tunnetaan myös Izmailovskaja perspektivana. Alueen pinta-ala on 460 hehtaaria, ennen huutokauppaa se tullaan pilkkomaan sataan tonttiin.

Alueen kokonaisarvo on 4 mrd. dollaria, sen myöhempi kehittäminen tulee vaatimaan lisäksi 10 mrd. dollarin investointia.

Izmailovskaja perspektiva sijaitsee Moskovski-tien ja Baltijskaja-rautatieosuuden välissä. Varta vasten alueen kehittämiseen kaupunginvaltuusto perusti kymmenen vuotta sitten alueenkehittäjäurakoitsijan, osakeyhtiö Izmailovskaja perspektivan. Asiantuntijoiden arvion mukaan kyseisellä alueella toteutettavissa olevien hankkeiden yhteisarvo olisi jopa 2,5 mrd. euroa.

Nykyään alueen noin 30 hehtaaria kuuluu valtiolliselle rautatieyhtiölle (RŽD). Yhtiö aikookin vuoden 2007 loppuun mennessä kiskittää alueensa kehittämishankkeisiin sulkemalla Varšavskaja-rahtiaseman. Hankkeiden hoitajaksi on perustettu RŽD:n tytäryhtiö Želdoripoteka.

© www.commercialrealty.ru – 24.05.2007


Glavstroi kiinnostui Izmailovskaja perspektivasta

Oleg Deripaskan Glavstroi-korporaatio aikoo osallistua Izmailovskaja perspektivan – Varšavski-rautatieaseman takana olevan 465 hehtaarin kokoisen alueen – rakentamiseen. Hankkeen arvo on noin 10 mrd. dollaria.

Glavstroin tiedotustoimistossa vahvistettiin korporaation olevan “aktiivisesti pyrkimässä mukaan projektiin”, ilmoittaa Delovoi Peterburg-lehti.

Nykyisin alueen suurin maanomistaja on Želdoripoteka, RŽD:n tytäryhtiö, jonka tehtävänä on toteuttaa kehityshankkeet rautatieyhtiölle kuuluvilla mailla. Delovoi Peterburg-lehden tiedottaja Želdoripotekasta toteaakin, että Glavstroin pietarilaisen johdon edustajat, muun muassa paikallinen johtaja Igor Jevtuševski, käyvät säännöllisesti rautateiden tytäryhtiön istunnoilla, “kuuntelevat tarkoin ja kirjoittavat muistiin”. Viimeisin tällainen kokous oli viime torstaina. Lähteen mielestä Glavstroi valmistautuu tonttihuutokauppaan ja kerää tietoja kilpailijoiden hankkeista.

© www.gorzakaz.org – 04.02.2008


Adamant ja Želdoripoteka sopuun

RBK-Nedvižimostj:n tiedotteen mukaan Adamant-yhtiö pääsi sopuun Želdoripotekan kanssa (RŽD:n tytäryhtiö) yhteisestä investoinnista pietarilaiseen Izmailovskaja perspektiva-projektiin. Sopimuksen mukaan Adamant toteuttaisi kolme kymmenestä projektiin kuuluvasta tontista, joihin se rakentaisi 500 000 m2 liiketiloja. Vetonaulana olisi toimistokeskuksen 160-metrinen torni. Tämän hankkeen toteuttamiseen Adamant tarvitsisi noin 1 mrd. dollaria. Tarkkailijat ennustavat, että projektin toteutettua Obvodny-kanavan alueella syntyisi liiketilojen ylitarjonta.

Izmailovskaja perspektiva käsittää 460 hehtaaria välillä Moskovski-tie, Obvodny-kanava, Blagodatnaja-katu ja Baltijskaja-rautatie. Alueesta noin 30 ha (kymmenen tonttia) kuuluu RŽD:lle. Hankkeiden kehittäjäksi kyseisellä alueella määrättiin valtiomonopolistin tytäryhtiö Želdoripoteka. Asiantuntijoiden arvion mukaan täällä toteutettavissa olevien kohteiden yhteisarvo voi nousta jopa 4 miljardiin dollariin.

Syntyneestä sovusta Želdoripotekan kanssa kertoi RBK:lle Adamantin päällikkö Igor Leitis. “Ehtoja meidän osallistumiselle ei vielä ole asetettu. Mutta ne tulevat olemaan markkinoiden keskitasoa. Arvioimme aloittavamme työt vuonna 2009 ja suoritettuamme hankkeen viidessä vuodessa”, hän lisäsi. Investoinnin suuruutta herra Leitis ei suostunut kertomaan, mutta asiantuntijoiden mukaan se tulee olemaan ainakin yli miljardia dollaria.

© Vadim Goržankin, www.realto.ru – 17.03.2008


Kaupunginneuvosto hyväksyi Izmailovskaja perspektivan pilvenpiirtäjät

Izmailovskaja perspektiva-projekti
Izmailovskaja perspektiva-projekti

Kaupungin kansalaisneuvosto yllättäen suostui avaruusratkaisuihin Moskovski ja Admiraltejski-hallintopiirien rajalla. Niin kutsutun Izmailovskaja perspektivan alueella, Moskovski-tien, Obvodny-kanavan, Blagodatnaja-kadun sekä Oktjabrskaja-rautatieyhtiön raitteiden raajamalla tontilla sallittiin 140 metriä korkeiden talojen rakentaminen. Ei haittannut, että näin korkeat rakennukset pistisi silmiin katsottuna sekä Pietarin-Paavalin linnalta, Kazanin katedraalilta, Iisakin torilta, että Krjukovin tai Obvodny-kanaviltakin. Projektin toteutettua kaupungin näkymä muuttuisi olennaisesti.

Neuvoston hyväksyntää eivät osanneet odottaa edes projektin suunnittelijat. Ennen kokousta fontankalle annetussa haastattelussaan Pietarin kaupungin Pääsuunniteluviraston Valtion tieteellistutkimus- ja suunnittelukeskuksen päällikkö Sergei Mitjagin totesi, että alkuperäiset investorien hahmottamat 250-metriset toimistorakennukset jouduttiin alentamaan 120-140 metriin. “Olen kuitenkin melko varma, että nykyinenkin ratkaisu tullaan kritisoimaan”, Mitjagin kommentoi.

Izmailovskaja perspektiva-projekti
Izmailovskaja perspektiva-projekti

Mutta kaikki tapahtuikin toisin. Mitään olennaista kritisoitavaa ei löytynyt asuinalueen suunnitelmasta kenelläkään kaupunginneuvoston jäsenellä. Päinvastoin, hankkeen suunnittelijat saivat kuulla paljon kehujakin kohtaansa. “Olisi väärin väheksyä tämän työn merkitystä”, aloitti paatoksellisesti projektin arvostelija, akateemikko Tatjana Slavina. “Alueratkaisut tässä ovat tyypillisen pietarilaiset – pääväylä keskellä ja siitä etenevät erikorkuiset rakennukset”. Pääväyläksi tulee muuten Izmailovski-tien jatke, jolla se yhdistetään Novoimailovski-tiehen, nämä kustannukset ottaa hoidettavakseen kaupunki itse.

Arkkitehti Vladimir Linov on vain huomioittanut suunnittelijaa viheralueiden vähyydestä ja kehotti sitä lisäämään projektiin jonkinlaisen puiston. Lisäksi neuvosto pyysi säilyttämään joitakin tontilla olevia arkkitehtuurimuistomerkkejä – vesitornin ja rautiovaunuaseman.

Mitä tulee korkeuteen, kaupunginneuvoston jäsenet päättivät suunnitelmia tutkittuaan, että Perspektiva “ei erotu merkittävästi perusrakennusten taustalta”, joten saa ehdotuksen perusteella hyväksynnän. “Alueen suunnitelma käsittää rakennuskorkeuden vaihettaista nousua Obvodny-kanavalta kohti Blagodatnaja-katua. Rakentaminen toteutetaan ikään kuin amfiteatterina, mikä onkin aika symboolista, koska matalan keskustan ympärille tullaan rakentamaan paljon korkeampia rakennuksia ja näin koko kaupunki muuttuu kohta amfiteatteriksi”, kertoi kansalaisneuvoston jäsen, runoilija Aleksandr Kovalev. Ja Pietarin arkkitehtikomitean johtaja Aleksandr Viktorov huomautti, että “rakentamisen korkeus 140 metriä ei ole mikään ehto, rakennuttaja voi vapaasti rakentaa matalampanakin”.

Izmailovskaja perspektiva-projekti
Izmailovskaja perspektiva-projekti

Tosin rakennuttajan toiveita on vielä aika mahdotonta ennustaa. Todennäköisesti uuden alueen rakentamista hoitaa samanaikaisesti monta eri yhtiötä. Jo lähiaikoina aiotaan huutokaupata joitakin tontteja kaupungin maata projektin sisällä. Izmailovskaja perspektiva-yhtiön pääjohtajan Mihail Geninin mukaan tämä tarkoittaa lähes 100 hehtaaria. Projektin muut osallistujat ovat Adamant-yhtiö ja Želdoripoteka (RŽD:n tytäryhtiö), niille kuuluu 78 hehtaaria alueesta.

Izmailovskaja perspektivan 45 hehtaaria ovat puolustusministeriön omistuksessa, mutta tietävästi sotavoimat ovat jo suostuneet osallistua projektiin, jos rakennuttajat investoivat niiden alueilla asuintiloihin puolustusministeriön käyttöön.

Asuintilojen osuus on muuten koko projektista suhteellisen pieni. Suunnittellusta 5,8 milj. neliöstä vain 891 000 neliötä (19%) on tarkoitus käyttää asumiseen. Muutenkin suunnittelijan mukaan alueesta ei tule kovin tiheään rakennettu – rakennusten osamääräksi tulee vain 35%. Mutta se ei suinkaan tarkoita puistoalueiden runsautta – tiet ja kadut vievät alueesta 131 hehtaaria. Pääliikennesolmuksi tulee entisen Varšavski-rautatieaseman paikalle suunnitelma liittymä. Sinne rakennetusta Izmailovski-tien jatkeesta on mahdollista ajaa Obvodny-kanavalle ja päinvastoin. Teiden on määrä valmistua jo vuonna 2011.

Izmailovskaja perspektiva-projekti
Izmailovskaja perspektiva-projekti

Kuten kommentoi fontankalle konsultointipäällikkö Jekaterina Markovets Kiinteistön tutkimus- ja kehittämistoimistosta, Izmailovskaja perspektiva-projektilla on sekä omat plussansa että miinuksensa. Vahvuuksiin lukeutuvat alueen läheisyys keskustaan ja Moskovski-tielle, ja ilmeisiin heikkouksiin sen liiallinen liiketilapainotteisuus. Tarkkailijan mielestä rakennuttajien tulee olemaan vaikea löytää vuokraajia koko viidelle miljoonalle toimistotilaneliölle. “Mielestäni täällä tulisi rakentaa paitsi asuin- ja toimistotiloja myös kauppa- ja hotellikiinteistöjä”, kertoo Markovets.

Alueen toiseksi ongelmaksi nousevat liikenneyhteydet. On tärkeää, että tieverkosto kehittyisi ennen alueen rakennuttamista. Toisaalta, ottaen huomioon suunnitellun kiinteistön volyymit, siitä tuskin on huoli. Viiemeiset rakennukset Izmailovskaja perspektivalla tuskin valmistu kuin arviolta vasta vuonna 2020.

Tiedoksi – tällä hetkellä alueen kehittämishankkeen alkuunpanijana toimii osakeyhtiö Izmailovskaja perspektiva, jonka osakkeista 70% on Stroigrad-yhtiöllä, 20% – Kaupungin omaisuuden valvontakomitealla, 10% - Lentransgaz-yhtiöllä. Yhtiö ei ole virallinen investoija, mutta jo pelkästään hankkeen valmisteluun ja huutokaupan toteuttamiseen se on käyttänyt yli 2 milj. dollaria.

© Maria Mogilevskaja, www.fontanka.ru – 30.05.2008

Niin iso artikkeli eikä sanakaan tuhotuista hautausmaista. Mitrofanin yhdistyksen kommentti