Русский язык

Mitrofanin yhdistyksen
tehtävät ja päämäärät

Pietarilainen Mitrofanin yhdistys on kansalaisjärjestö, jonka päätehtävänä on neljän historiallisen pietarilaisen hautausmaan (Mitrofanin ortodoksinen, Mitrofanin luterilainen, Gromovin vanhauskoisten sekä Tentelevin luterilainen hautausmaat) säilyttäminen tuleville sukupolville.

Mitrofanin ja Gromovin nekropolit ovat 1800-luvun alkupuolella alkunsa saaneet historialliset alueet, jotka joutuivat tuhotuiksi 1940-1950 luvuilla. Vain Gromovin vanhauskoisten hautausmaa on säilynyt nykypäivään asti melkein entisellään.

Mitrofanin hautausmaan historiasta lue tarkemmin artikkelista Tuhotut hautausmaat: Mitrofanin hautausmaa (kirjsta: Aleksandr Kobak, "Исторические кладбища Петербурга", 1993)

Malaja Kolomna-lehden erikoisnumero 1/2008 käsittelee Mitrofanin ortodoksisen, Suomalaisen luterilaisen ja Gromovin vanhauskoisten hautausmaitten kysymystä. Lukemiseen tarvitaan Acrobat Reader-sovellusta (artikkeli venäjäksi).

Mitrofanin ja Gromovin hautausmaat ovat yhteispinta-alaltaan noin 48 hehtaaria, josta Mitrofanin ortodoksinen hautausmaa käsittää 37,5 ha, Mitrofanin luterilainen 5,9 ha, Gromovin vanhauskoisten hautausmaa noin 7 ha.

Ainoastaan Mitrofanin ortodoksiselle hautausmaalle oli sen toiminnan vuosina 1831-1929 haudattu yli 300 000 henkilöä, yli kolmanneksessa tapauksista haudattujen täydet nimitiedot ja tarkat tiedot hautojen sijainnista ovat säilyneet. Tiedossa ovat myös satojen kaupunkilaisten nimet, jotka haudattiin Mitrofanin luterilaisen (ns. Suomalaisen) hautausmaan alueella sekä tuhansien Gromovin hautausmaalle haudattujen nimet.

Lisäksi tuhansia, jollei kymmeniä tuhansia kuolleita jouduttiin hautamaan Mitrofanin ja Gromovin hautausmaille Leningradin piirityksen aikana (1941-1944). Vieläkin löytyy sukulaisia ja saattajia niille, joita laskettiin ojiin ja nimettömiin joukkohautoihin, joiden hautapaikkoja vieläkään ei ole merkitty edes muistomerkillä, saatika omilla hautakivillä tai risteillä.

Pietarilainen Mitrofanin yhdistys on luotu yhdistämään niitä henkilöitä, joiden sukulaiset oli haudattu Mitrofanin ortodoksiselle, Mitrofanin luterilaiselle ja Gromovin vanhauskoisten hautausmaille, sekä myös vapaaehtoisia, jotka haluaisivat osallistua työhön historiallisten alueiden säilyttämiseksi. Tänä päivänä yhdistykseen kuuluu muutama sata henkilöä.

Pietarilainen Mitrofanin yhdistys korostaa erityisesti sen Venäjän lainsäädännön kohdan noudattamista, joka kieltää historiallisten hautausmaiden tuhoamista ja sellaisten alueilla rakentamista, sallien korkeintaan niiden alueiden muuttamista viher- ja puistoalueiksi.

Pietarilainen Mitrofanin yhdistys ajaa puistoalueen perustamista historiallisten Mitrofanin ja Gromovin hautausmaitten rajojen sisällä, vanhojen kulkupolkujen uudelleenluomista puistoon sekä joidenkin menetettyjen pyhäkköjen entistämistä. Myös olisi tarkoitus luoda hoidettuja nurmikkoalueita ja pystyttää muistomerkit alueille, missä tapahtuivat joukkohautamiset Leningradin piirityksen aikana.

Pietarilainen Mitrofanin yhdistys vaatii historiallisten hautausmaitten alueen puhdistamista siellä tänä päivänä olevista kaatopaikoista ja varastorakennuksista ja säilyneitten muistomerkkien ja hautojen kunnostamista.

Pietarilainen Mitrofanin yhdistys kerää myös aktiivisesti tietoja kyseisten hautausmaitten alueella olevista tai olleista kirkoista, kappeleista, sukuhaudoista, muistopatsoista, sekä muistoja ja kerotmuksia, jotka liittyvät hautausmaitten historiaan tai tänne haudattuihin henkilöihin.

Pietarilainen Mitrofanin yhdistys näkee tärkeäksi tehtäväkseen kaupunkilaisten informoinnin Mitrofanin ja Gromovin hautausmaitten historiasta, nykytilasta ja niiden alueita koskevista tulevaisuussuunnitelmista, käyttäen paino- ja sähköviestintää, kaupunkilaisia ja valtiollisia radio- ja televisiokanavia.

Yhdistys suunnittelee Mitrofanin nekropolin historiaa ja tulevaisuutta käsittelevien kirjojen ja esitteiden julkaisemista, on valmisteilla myös Mitrofanin hautausmaan nimikirja, jossa luetellaan kaikki tänne haudatut henkilöt. Yhdistys myös suunnittelee tänne haudattujen merkittävien valtio- ja kulttuurihenkilöiden elämästä kertovien kirjojen tai esitteiden julkaisemista.

Yhdistyksellä on parhaillaan työn alla Mitrofanin ja Gromovin hautausmaita koskevan tiedoituskeskuksen avaaminen.