Sankt-Peterburi Mitrofanovski liit

Русский язык, Suomi, Svenska, Polski, English, Francaise

Lugupeetud külastajad!

Püha Mitrofani kirik. Foto 1926 aastast.
Püha Mitrofani kirik.
Foto 1926 aastast.

Peterburi Mitrofanovski Liit on avalik-õiguslik organisatsioon, mis astub välja ajalooliste Peterburgi kalmistute kaitseks: Mitrofanovski õigeusu kalmistu, Mitrofanovski Luterlik (Soome) kalmistu, Gromov vanausulised ja Tentelevski, Luteri kalmistu nende ajaloolises vormis. Mitrofanovski Liit ühendab Peterburglaste järeltulijaid, kelle omakesed on maetud nendele kalmistutele, aga samuti vabatahtlikuid, kes soovivad osaleda töös nende kaitsmisel.

Kui Te omate esivanemaid, kes on maetud nendele kalmistutele, ja Teil pole ükskõik nende kalmistute saatusest, palume Teil ühendust võtta Sankt-Peterburi Mitrofanovski Liidu esindajatega (vaata lõiku “Kontaktid”)

Praegu, võib-olla, ainult Peterburgi vanem põlvkond mäletab, kus asus kunagi linna suurim Sankt-Peterburgi Õigeusu kalmistu – Mitrofanovski. Täna , suurte hingamisteede maa vahel Balti ja Varssavi filiaalide raudtee, kus leidsid oma viimase puhkepaiga sajad tuhanded Peterburglased, ja kus kunagi oli kolm ilusat templit, on hõivatud, garaažide, ladude ja prügilatega. Säilinud on ainult vanausuliste kalmistu krundi jäänused, mis sai rahvalt nime Gromov, ja kes on kaotanud 1930-ndatel oma suursuguse temple kaitse, ja mõned vanad puud meenutavad üht kunagist suurt “ püha maad”.

Mitrofanovski kalmistu territoorium tänapäeval
Mitrofanovski kalmistu territoorium tänapäeval

Mitrofanovski luteri kalmistule on maetud paljud sakslased, eestlased, lätlased, soomlased, rootslased ja teisi rahvusi.

Täna on ettevalmistamisel uus regulaarselt taktitu pühaduseteotus Peterburi Mitrofanovski kalmistul surnute ja maetute vastu. Maatükk, mis on piiratud Moskva prospekti, Viljakuse tänava ja Balti vaksali raudteega, pindalaga 465 hektarit, antakse üle linnalt AS “ Izmailovski Tulevik”. See on koht otse kalmistul, kuhu kavatsetakse rajada uus sotsiaalne ja majanduslik piirkond.

Sankt-Peterburi Mitrofanovski Liit soosib memoriaali ja puhkealade – pargi piires ajaloolise kalmistu rajamist. Hoonestamist- elamuid, ärihooneid ja muud tuleks ignoreerida. Endise magusa maatüki Balti ja Varsali vaksai raudteejaamade raudtee vahel on hõivatud garaaside, ladude ja prügimägedega. Kunagi leidsid siin oma viimase puhkepaiga tuhanded peterburglased ja kunagi kõrgus siin kolm ilusat kabelit.

Loe tervkteksti “Pöördumisest Peterburglaste poole”.